Interesse? Schrijf u dan snel in!

Na een zeer succesvolle start verkoop van De Driesprong zijn er nog maar enkele woningen beschikbaar. Klik hier voor de nog beschikbare woningen of neem voor informatie over de beschikbare woningen contact op met een van de bij dit project betrokken makelaars. 

5 juli 2018

Verkoop De Driesprong Officieel van start!

Donderdag 5 juli is de verkoop van project De Driesprong officieel van start gegaan. De start verkoop vond plaats op de bouwlocatie, op die manier kon iedereen de sfeer van de nieuwe wijk al een beetje proeven. Het was een zeer geslaagde, gezellige en warme dag en de belangstelling was enorm.

Bent u niet in de gelegenheid geweest om aanwezig te zijn bij de officiële start verkoop? Dat kan natuurlijk. Daarom vindt u de brochures, de prijslijst, het inschrijfformulier en de uitleg over de aankoopprocedure ook op deze website in het menu onder het kopje ‘Woningtypes’.

De inschrijving loopt tot en met woensdag 15 augustus 16:00 uur. Gaat u nog op vakantie? Vergeet dan niet uw inschrijfformulier tijdig in te leveren of te mailen naar één van de bij dit project betrokken makelaars.

19 april 2018

Dinsdag 17 april hebben gemeente Ermelo en Bemog Projektontwikkeling officieel hun handtekening gezet onder de koopovereenkomst voor locatie De Driesprong. Tijdens het tekenmoment spraken beide partijen hun vertrouwen naar elkaar uit. Zie voor het persbericht: Persbericht gemeente Ermelo. Inmiddels is het bestemmingsplan De Driesprong onherroepelijk, dat betekent dat de eerste officiële stappen voor de realisatie van de nieuwe gasloze wijk kunnen worden gezet.

12 maart 2018

Het startsein heeft geklonken..we zijn begonnen met de eerste werkzaamheden!

Ruim 500 belangstellenden hebben zich inmiddels gemeld.

De voorbereidingen voor de ontwikkeling van het nieuwbouwplan ‘De Driesprong’ zijn in volle gang. Het bestemmingsplan is op 12 oktober 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. We zijn al volop bezig met de ontwikkeling van de woningen. Naar verwachting zal de verkoop van de woningen rond de zomer van 2018 plaatsvinden. Na de bouwvak zal dan gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de locatie, zullen zich voordoen in de komende maanden. Vanaf vandaag wordt begonnen met het ruimen van de begroeiing en het kappen van de bomen. In overleg met de gemeente Ermelo is duidelijk aangegeven welke bomen wel en welke niet gerooid mogen worden. Daaropvolgend zullen de komende maanden ook de restanten van de gebouwen gesloopt worden, de terreinverharding worden weggehaald en zal er een bodemsanering plaatsvinden.

16 november 2017

Op 12 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Ermelo het bestemmingsplan ‘De Driesprong’ vastgesteld. Bemog Projektontwikkeling B.V. zal in samenwerking met Uwoon en de gemeente Ermelo de woningbouwlocatie ontwikkelen.

BEMOG is samen met Uwoon onder de naam ‘Driesprong Ontwikkeling B.V.’ eigenaar van een groot deel van het plangebied; het terrein van voormalig verhuisbedrijf Van Beek. BEMOG heeft de gemeente een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van de volledige Driespronglocatie. Het college heeft op 24 oktober 2017 besloten met het voorstel akkoord te gaan. In dit voorstel wordt de hele nieuwe wijk volledig gasloos en nul-op-de-meter ontwikkeld. Dit past in de duurzaamheidsambitie van de gemeente Ermelo om in 2030 energieneutraal te zijn. BEMOG maakt daarbij afspraken met Uwoon voor de ontwikkeling van de door de gemeente gewenste 24 sociale huurwoningen in het plan.

In de impressie is weergegeven hoe de wijk er globaal uit komt te zien. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2018 met de eerste werkzaamheden wordt begonnen. In het tweede kwartaal wordt de fundering van het voormalige schoolgebouw verwijderd en wordt begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. De verwachting is dat dan ook de woningen in de verkoop gaan. Eind 2018 zullen dan de eerste woningen worden opgeleverd.

Ermelo

Ermelo is een plaats op de Veluwe in de Provincie Gelderland. Het grondgebied van de gemeente Ermelo grenst aan het Nuldernauw. De Driesprong is één van de belangrijkste woningbouwlocaties voor de gemeente Ermelo.

Locatie

De Driesprong, een plek met historie. De Driesprong is een plek waar vele jaren geleden mensen elkaar ontmoet hebben. Op deze locatie zijn vriendschappen ontstaan, jonge leerlingen zijn hier gevormd tot wie ze nu zijn. Hier is de basis gelegd voor de toekomst. Een krachtige plek met identiteit. Door middel van dit nieuwbouwplan zal de plek een nieuwe identiteit krijgen met ruimte voor wonen, maar ook een plek waar mensen samen kunnen blijven komen en met respect voor de historie. De Driesprong is gelegen tussen de Strijlandweg, Oude Telgterweg en Hamburgerweg.

In ontwikkeling

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het nieuwbouwplan De Driesprong zijn: een dorps karakter, menselijke maat, rust en ruimte. Het plan biedt ruimte aan totaal 71 woningen, waarvan 47 koopwoningen en 24 huurwoningen. De aanwezige groene kwaliteit van het hakhoutbos en de houtwallen worden goed benut om zo identiteit te geven aan de nieuwe woonbuurt. Het betreft een gevarieerd woningbouwprogramma bestaande uit 20 eengezinswoningen, 24 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen dat bijdraagt aan het dorpse karakter.

Rij- en hoekwoningen

2-onder-1-kap woningen

Vrijstaande woningen

De meest duurzame wijk van Ermelo

De duurzaamheidsambitie van de gemeente is bouwen volgens het Programma Duurzaamheid 2016 – 2020. De woningen worden gasloos gebouwd en zullen middels onder andere zonnepanelen, triple beglazing en ledverlichting voldoen aan de eisen van NOM woningen (nul-op-de-meter). Dat wil zeggen dat de energierekening aan het einde van het jaar nagenoeg gelijk is als aan het begin van het jaar.

Heeft u interesse in een van de koopwoningen in project De Driesprong? Schrijf u dan in!

Of neem contact op met een van de betrokken makelaars voor meer informatie.

Ontwikkeling & realisatie

BEMOG Projektontwikkeling B.V.
Menno van Coehoornsingel 16
Postbus 30200
8003 CE Zwolle
zwolle@bemog.nl
www.bemog.nl

Bouwbedrijf Van de Kolk
Koningsweg 13
3886 KC Garderen
info@vandekolk.nl
www.vandekolk.nl

Verkoop & informatie

Vinke Veluwe Makelaars
Putterweg 17-19
3851 GA Ermelo
T. (0341) 56 78 10
info@vinkeveluwe.nl
www.vinkeveluwe.nl

Midden Nederland Makelaars
Raadhuisplein 1
3851 NT Ermelo
T. (0341) 55 37 73
ermelo@mnm.nl
www.mnm-wonen.nl

Brandt Makelaars
Verkeersweg 5
3842 LD Harderwijk
T. (0341) 41 64 26
info@brandtmakelaars.nl
www.brandtmakelaars.nl